Peder Månsson, svensk teolog, munk i Vadstena, bosatt i Roma 1508–24, biskop i Västerås 1524. Månsson var en av de mest produktive forfattere i svensk senmiddelalder. Mest kjent er den såkalte Barnaboken, en bearbeidelse av et verk av Erasmus av Rotterdam om fyrstebarns oppdragelse (skrevet på svensk). Skrev (på svensk og latin) en rekke pedagogiske og praktiske håndbøker for ulike fag.