Peder Bjarne Braathe, norsk skogforsker. Dr.agric. 1954. Professor og avdelingsleder ved Norsk institutt for skogforskning 1957–87, forskningssjef 1962–72. Formann i Statens skogforsøkskommisjon 1962–72.