Peder Als, dansk maler. Elev av Pilo, fortsatte hans portrettstil. Han var den første betydelige danske maler som tilegnet seg nyklassisismens ideer. Det skjedde under et opphold i Roma i 1756–61 under inntrykk av den samtidige maleren Anton Raphael Mengs. Etter hjemkomsten ble han hoffmaler og akademiprofessor og nøt stor anseelse for sine portretter. Et dameportrett finnes i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.