Paweł Huelle, polsk forfatter, oppnådde internasjonal oppmerksomhet med debutromanen Hvem var David Weiser? (1987; no. overs. 1991) som skildrer forsvinningen av en jødisk gutt og fortellerens forsøk på å oppklare denne hendelsen. Som i flere senere verker er handlingen knyttet til fødebyen Gdansk og en «eksotisk» blandingskultur (polsk, tysk, kasjubisk). Huelle har ellers utgitt noveller (Fortellinger fra en flyttetid, 1991, Den første kjærlighet og andre fortellinger, 1996), lyrikk (samlingen Dikt, 1994) og romanene Mercedes-Benz. Brev til Hrabal (2001) og Castorp (2004).