Pavol Strauss, slovakisk forfatter og lege; tilhørte den katolsk orienterte litterære avantgarde. I sine dikt og poetiske prosatekster, og særlig i sine mange dyptpløyende filosofiske essayer, diskuterte han sentrale menneskelige spørsmål ut fra et kristent-eksistensialistisk livssyn. Han hadde publikasjonsproblemer under kommunismen, og mange av verkene hans kom først ut etter omveltningen i 1989.