Pavia, i oldtiden Ticinum, senere Papia, ble erobret av langobardene 572 og var deres hovedstad til 774, da byen ble tatt av Karl den store. Pavia ble et sentrum for det karolingiske riket i Nord-Italia og var i det tysk-romerske rikets eldste tid en av Italias viktigste byer. I middelalderen var byens juridiske høyskole Schola Papiensis (grunnlagt på 800-tallet) berømt over hele Europa. Under den økonomiske kappestrid med Milano søkte Pavia støtte i keisermakten, men bukket under, kom 1360 i Visconti-slektens besittelse og ble senere innlemmet i hertugdømmet Milano.