En slekt som stammer fra rådmann i Bergen Christen Hansen Paus (død 1663). Hans sønn, sogneprest i Vardø, prost Ludvig Christenssøn Paus (1652–1707), var far til forfatteren, sogneprest i Vadsø Ludvig Christian Ludvigsen Paus (1674–1745), som bl.a. skrev om samisk mytologi, og var far til juristen og historikeren Hans Paus (1710–70).