Paulusapokalypsen, navn på to åpenbaringsbøker, begge inspirert av Paulus' omtale av sin himmelreise i 2 Kor 12,2–4. En kort gnostisk versjon er funnet i Nag Hammadi, men vi kjenner, særlig i latinsk oversettelse, også en lengre tekst fra 300–400-tallet. Her skildres en reise gjennom himmel og helvete som senere påvirket middelaldersk diktning, bl.a. Dantes Divina commedia.