Paulusaktene, apokryf tekst fra 100-tallet, bare delvis bevart. Deler av aktene har versert som selvstendige tekster og er godt belagt, f.eks. Paulus' og Theklas gjerninger, om den fornemme kvinnen Theklas omvendelse til et kristent liv i askese, hennes virksomhet og martyrium. Det samme gjelder for fortellingen om Paulus' død, kalt Paulus' martyrium.