Paulus, mannsnavn, av latin paulus, 'liten', har opprinnelig vært et tilnavn. Sin store utbredelse fikk navnet etter apostelen Paulus (på hebraisk kalt Saul). Det finnes også i variantene Pavel, Povel, Pål, Paul. Kvinnenavn: Paula, Pauline, Paulette. Navnedager 25. januar, pålsmesse, og 29. juni.