Paul von Lettow-Vorbeck, tysk offiser, generalmajor 1917. I 1914 øverstbefalende for styrkene i Tysk Øst-Afrika, som han hele krigen forsvarte energisk til han mot slutten måtte trekke seg tilbake til portugisisk område. Dannet 1919 et frikorps i Hamburg for å hindre at spartakistene tok makten der. Fikk avskjed 1920 for sin deltagelse i Kapp-kuppet. Medlem av Riksdagen 1929–30. Utgav bl.a. Meine Erinnerungen aus Ostafrika (1920).