Paul Karl Ludwig Drude var en tysk fysiker som var professor i Leipzig, Giessen og Berlin. Drude var kjent for sine undersøkelser av metallenes optiske konstanter, for fremragende arbeider over elektromagnetisk lysteori og elektriske svingninger, og spesielt for sin elektronteori for forklaringen av metallers elektriske og termiske ledningsevne.