Paul Gachet, fransk lege og kunstsamler. Var venn av og støttet en rekke av tidens fremste radikale kunstnere, bl.a. Pissarro, Monet, Renoir og Cézanne. Vincent van Gogh fikk Gachets hjelp i sin siste sykdomsperiode og malte flere portretter av Gachet og hans familie. Størsteparten av Gachets kunstsamling ble i 1950-årene skjenket til Louvre av hans sønn Paul Gachet. Nå i Musée d'Orsay.