Paul Eugène Louis Deschanel, født i Belgia, fransk politiker, ble 1885 medlem av deputertkammeret, hvor han ble en av førerne for de moderate republikanere. I 1898 ble han kammerets formann. Januar 1920 valgt til republikkens president etter Poincaré, men måtte tre tilbake allerede i september s.å. på grunn av svekket helbred.