Paul Desjardins, fransk forfatter. Mest kjent for opprettelsen av Union pour la vérité, som skulle fremme en felleseuropeisk humanisme. I Pontigny ble det fra 1910 stadig holdt møter mellom fremtredende intellektuelle fra forskjellige land og forskjellige åndsretninger. Anders Wyller mottok impulser fra denne humanistiske bevegelsen til opprettelsen av Nansenskolen på Lillehammer.