Paul Cornet, fransk billedhugger. Arbeidet først i en kubistisk stil, mottok impulser fra egyptisk skulptur, men nærmet seg senere en mer naturalistisk formoppfatning. I sin enkle monumentalitet har hans skulptur tilknytning til Maillols og Despiaus formoppfatning. Foruten enkelte offentlige oppdrag har han særlig laget portretter og en rekke enkle og klare kvinneskildringer. Representert i Nasjonalgalleriet i Oslo med Sittende kvinne.