Paul Bourget, fransk forfatter og kritiker. I sine Essais de psychologie contemporaine (1883, ny serie 1885) fremtrer Bourget som en fin psykolog og gir et nyansert portrett av de forfatterne han skriver om, samtidig som han drøfter hva som ligger bak den naturalistiske pessimismen. Blant hans første romaner er Cruelle énigme (1885) og Mensonges (1887). I sin mest kjente roman Le Disciple (1889) angriper Bourget den vitenskapelige livsholdning, da denne etter hans mening må lede til moralsk likegyldighet. Her forener han psykologisk analyse og livssynskamp på en måte han ikke alltid makter i senere bøker. Bourget ser i katolisisme og tradisjonalisme den eneste garanti mot moralsk oppløsning (L'Étape, 1902 og Un Divorce, 1903). Blant hans senere romaner er Le Démon de midi (1914) den viktigste.