Paul Bérenger, mauritisk politiker. Han har journalistutdanning fra Paris og var en av lederne for studentopprøret i 1968. Vendte tilbake til Mauritius i 1969, hvor han dannet en studentforening som utviklet seg til det venstreradikale partiet Mouvement Militant Mauricien (MMM). Aktiv i fagbevegelsen, arrestert i 1972 etter en generalstreik. Finansminister 1982–83. Deltok på ny i koalisjonsregjering etter valget i 1991, med Bérenger som utenriksminister til 1993. Igjen visestatsminister og utenriksminister 1995–2000, visestatsminister og finansminister 2000–03. Statsminister fra 2003.