Paul, mannsnavn, forkortet form av Paulus. Navnedag 25. januar, pålsmesse.