Patrick Geddes, britisk biolog, sosiolog og byplanlegger. I 1889 utgav han pionerarbeidet The Evolution of Sex sammen med John A. Thomson. Fra 1886 arbeidet han i Edinburgh, der han skapte et forskningssenter for byplanlegging. Hans hovedtanke var å bryte ned de kunstige grensene mellom fag som sosiologi, geografi og økonomi; byplanleggeren skulle se byen i en menneskelig sammenheng, ut fra de forskjellige synsvinkler og kjensgjerninger som de nevnte fag kan bidra med. Geddes virket også i India (1914–24), der han utarbeidet byplan for ca. 50 byer, og foretok studier i Palestina, Mexico og Skottland. Av verker kan nevnes Life. Outlines of General Biology (1931; sm.m. J. A. Thomson), City Development (1904) og Cities in Evolution (1915).