Patrice de La Tour du Pin, fransk lyriker. Han vakte oppsikt med diktsamlingen La Quête de joie (1933), som forente intens følelse med formell strenghet. I de følgende samlinger utviklet han en sterkt personlig forestillingsverden og mytologi, preget av hans aristokratiske og kristne livsholdning, f.eks. Une somme de poésie (1946) og Contemplation errante (1948). Hans senere poesi er mer utadvendt, om enn fremdeles vanskelig tilgjengelig, bl.a. Petit théâtre crépusculaire (1963) og Concert eucharistique (1972).