Pastinaca, planteslekt i skjermplantefamilien med 15 arter i tempererte strøk i Europa og Asia. Én art i Norge, pastinakk.