Pascal, programmeringsspråk for datamaskiner, navn etter B. Pascal. Konstruert 1968 av N. Wirth i Zürich. Språket er svært strukturert og prosedyreorientert, men finnes samtidig i varianter egnet for objektorientert programmering. Varianten Turbo Pascal fra det amerikanske selskapet Borland hadde en stund i 1980- og tidlig i 1990-årene stor suksess blant brukere av personlige datamaskiner, men ble mindre populær i forbindelse med overgangen til grafisk brukergrensesnitt. Borlands Pascal lever videre under merkenavnet Delphi og er tilpasset moderne krav til objektorientering, grafiske brukergrensesnitt, nettverk osv.