Pas de Calais, 'passasjen ved Calais', fransk navn på den smaleste, østre delen av Engelske kanal, 33 km bred. I England kalt Strait of Dover, Stredet ved Dover.