Parler, tysk slekt av byggmestere og billedhuggere som spilte en stor rolle i annen halvdel av 1300-tallet. Heinrich Parler bygde Helligkors-kirkens kor i Gmünd i Schwaben i midten av århundret. Dette arbeidet regnes som innledningen til den tyske sengotikk. Hans sønn Peter Parler (ca. 1330–99) ledet 1353–99 oppføringen av St. Vituskatedralen og fra 1357 Karlsbroen, begge i Praha. Peter hadde fem sønner, hvorav flere ble byggmestere.