Parelius Meyer Mentsen, født i Ballangen, norsk fagforeningsleder. Utdannet som tømmermann, fra 1930 en rekke tillitsverv innen fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i Narvik. Sekretær i Finnmark faglige samorganisasjon 1936–40, deretter leder for Nord-Norges LO-kontor, fra 1946 ved hovedkontoret i Oslo. Mentsen ble nestformann i LO 1950 og var formann 1965–69.