Paolo Volponi, italiensk forfatter. Hans verker er preget av hans sterke interesse for de sosiale og arbeidsmessige problemer i det moderne teknologiske samfunn, f.eks. romanen Memoriale (1962). La macchina mondiale (1965) viderefører tematikken omkring industrisamfunnets umenneskelighet, mens Corporale (1974) skildrer Italias historie fra midten av 1960-årene. Ellers kan nevnes Le mosche del capitale (1989) og La strada per Roma (1991).