Paolo Soleri, amerikansk arkitekt. Etter to år hos Frank Lloyd Wright (1947–49) og noen år med praksis i Italia, har Soleri siden 1956 drevet sin eksperimentelle arkitekturvirksomhet i ørkenen i Arizona. Hans hovedprosjekt har vært utviklingen av såkalte arcologier (architecture and ecology), vertikale strukturer som rommer alle byens funksjoner, der et hovedprinsipp er minimalt forbruk av land. En slik arcologi er bygd i Arcosanti i Arizona (1976–92), og huser i dag ca. 500 mennesker.