Paolo Ferrari, italiensk dramatiker og kritiker; skrev moraliserende skuespill om emner som var aktuelle innen datidens borgerskap, bl.a. Il duello (1868), Cause ed effetti (1871), Il ridicolo (1872) og Il suicidio (1875). Særlig i Goldoni e le sue sedici commedie nuove (1851) leverte han en levende samtidsbeskrivelse.