Paola Capriolo, italiensk forfatter og oversetter. I Capriolos verker står den kunstneriske aktiviteten i sentrum, i kontrast til levd liv. Menneskene som beskrives trekker seg ofte inn i seg selv. Det metafysiske aspektet vies stor plass. Capriolo debuterte i 1988 med novellesamlingen La grande Eulalia. Hun er påvirket av tyske forfattere og filosofer, blant annet av Nietzsche, Goethe og Mann, de to sistnevnte har hun også oversatt til italiensk. Hun har skrevet både noveller og romaner, blant andre Il doppio regno (1991), Vissi d'Amore (1992, en omskriving av Tosca sett fra Scarpias synsvinkel) og Qualcosa nella notte (2003), en omarbeiding av diktverket Gilgamesj.