Pantalone, komisk figur i commedia dell'arte, en gammel narrifas som ofte er offer for familiens og tjenernes påfunn. Bar gjerne lange bukser; se pantalong.