Panmunjom, sted på Koreahalvøya, i den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea. Her foregikk våpenstillstandsforhandlingene under Koreakrigen. Har siden fortsatt som forhandlingssted.