Panait Istrati, rumensk forfatter med arbeider skrevet på rumensk, men i hovedsak på fransk. Hans debut skriver seg fra ca 1907, da han begynte å sende artikler til sosialistiske tidsskrifter. Ved den franske forfatter Romain Rollands hjelp fikk han utgitt sin første roman, Kyra Kyralina (1924, norsk overs. 1929). Flere andre av Istratis romaner er oversatt til norsk: Tistlene på Baragan (1930), Svampfiskaren (1930), Tsatsa Minnka (1931), Mikhaïl: Adrian Zograffis ungdom (1931) og Huset Thüringer (1981). Emnene for hans romaner er ofte Orientens folkeliv. Istratis forfatterskap er preget av revolusjonær lidenskap og en umiddelbar skikkelsesskapende evne.Om sovjetstaten skrev han 3 bind under fellestittelen Vers l'autre flamme (1929), det første bindet med undertittel Etter seksten måneder i Sovjetunionen. Til tross for Istratis revolusjonære sympatier inneholder verket skarp kritikk og han ble stemplet som fascist av sine tidligere kommunistvenner.