Pamjat, sovjetisk organisasjon, dannet 1980 for å forsvare russisk kultur og kjempe for bevaring av historiske minnesmerker. Organisasjonen utviklet seg i 1980-årene mot en ekstrem russisk nasjonalisme og antisemittisme. Etter oppløsningen av Sovjetunionen ble Pamjat monarkistisk, men organisasjonen mistet innflytelse utover i 1990-årene og ble splittet i flere fraksjoner.