Et romersk klesplagg som kan sammenlignes med en kappe, som ble festet over den ene skulderen med en fibula. Plagget assosieres i første rekke med generaler og andre militære av høy rang. Siden de romerske keiserne var hærens overhode, ble de ofte avbildet med paludamentum.