Palazzo Borghese, et av Romas største renessansepalasser, ligger ved den gamle Tiber-havnen Porto di Ripetta og Piazza Borghese. Bygd 1590–1610, første del tegnet av Martino Lunghi d.e., en større utvidelse av Flaminio Ponzio. Palasset ble overtatt av kardinal Camillo Borghese 1605, like før han ble utnevnt til pave Paul 5, og det var han som iverksatte utvidelsen av bygningen, sllik at den skulle bli representativ nok for en paves familie. En åpen loggia i to etasjer betegner det første bruddet på ordningen med den helt lukkede gård eller cortile. Palasset er fremdeles i privat eie, men den indre gården er åpen for publikum ved spesielle anledninger.