Paléfondet, fond opprettet ved stortingsvedtak 1908 ved innløsningen av kongehusets bruksrett over Paleet med tilhørende hage. Ifølge stortingsvedtak 1929 skal avkastningen gå til vedlikehold av Skaugum.