Pakhomios, egyptisk munk, helgen; regnes som grunnleggeren av det såkalte koinobittiske klosterliv, dvs. livet i klosterfellesskap. Han organiserte i alt ni mannsklostre og to kvinneklostre i Tabennesi og Pbou i Øvre Egypt med tusenvis av munker og nonner. Hans klosterregel ble oversatt til latin av Hieronymus og fikk stor innflytelse på utformingen av klosterlivet i vest. Minnedag: 14. mai i den latinske kirke, 15. mai i den greske, 9. mai i den koptiske.