Paal Berg

Fri. fri

Paal Olav Berg, født i Hammerfest, norsk jurist og politiker (V). Byrettsdommer 1900, høyesterettsadvokat 1902, høyesterettsdommer fra 1913, høyesterettsjustitiarius 1929–46. Sosialminister i Gunnar Knudsens regjering 1919–20 og justisminister i Mowinckels regjering 1924–26. I disse stillinger fikk han gjennomført viktige reformer. Som justisminister var han leder for delegasjonen som 1925 tok Svalbard formelt i besittelse for Norge.

Berg var landets fremste autoritet i arbeidstvistspørsmål og var den første formann i Arbeidsretten, 1915–48. Han ble møtt med stor tillit både av arbeidere og arbeidsgivere. I en konfliktfylt tid øvde han avgjørende innflytelse på den videre utforming av lovgivningen på arbeidsrettens område, ikke minst gjennom sitt grunnleggende verk Arbeidsrett fra 1930. Han var også med i en rekke kommisjoner som behandlet arbeiderspørsmål og arbeidstvistlovgivningen. Berg deltok dessuten i det mellomfolkelige arbeid, bl.a. som utsending til Den internasjonale arbeidsorganisasjon i Genève 1925 og 1931–39, og som formann i organisasjonens styre 1939–40.

Som høyesterettsjustitiarius deltok han etter 9. april 1940 i de forhandlinger med tyskerne som førte til at Administrasjonsrådet ble dannet, men i protest mot tyske og nazistiske overgrep nedla han sitt verv i spissen for Høyesterett i desember 1940, en handling som virket inn på hele den norske motstandsviljen. Berg stod tidlig sentralt i motstandsbevegelsen. Fra 1941 ledet han den sivile hjemmefront og ble senere formann for Hjemmefrontens Ledelse. Etter krigen gjorde han et mislykket forsøk på å danne en ny samlingsregjering.

Berg gikk av som høyesterettsjustitiarius i 1946 og var riksmeglingsmann til 1948. Både hjemme og ute hadde han i årene etter krigen flere viktige verv, bl.a. som formann i den norske sjøgrensekommisjon under rettsforhandlingene i Haag 1951–52 og medlem av Europarådets menneskerettskommisjon 1954–62. Han utgav 1945 Retten til arbeid og 1947 For godvilje og rett, et utvalg av artikler og taler.

Videre lesning

Denne artikkelen er hentet fra

Artikkelen ble sist oppdatert 13.12.2012.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Motstandskampen i Norge

Norges Hjemmefrontmuseum

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.