Paal Bog, norsk diplomat, cand.oecon. Ansatt i Statistisk Sentralbyrå fra 1946, avdelingsdirektør i NORAD 1969–75, i Utenriksdepartementet fra 1975. Ambassadør i Nairobi 1982–88.