PRRS, virussykdom hos gris, populært kalt grise-AIDS, oppdaget første gang i USA 1987. Den forårsaker store problemer med fertiliteten og gir også en plagsom luftveislidelse. Den har spredt seg over store deler av Europa etter at den første gang opptrådte i Tyskland i 1990, men er hittil (2005) ikke påvist i Norge.