PP er i organisk kjemi en forkortelse for polypropylen.