POSIX, populærnavn for standarden IEEE 1003.1 (vedtatt av Institute of Electrical and Electronical Engineers) som definerer språkgrensesnittet mellom en applikasjon og operativsystemet Unix. Prosjektet som førte til denne standarden, kom i gang rundt 1985, i en tid da mange krefter prøvde å forene de mange variantene av Unix. Programvare som følger POSIX-standarden vil kunne portes uten kildekodeendringer fra ett Unix-system til et annet, og fungere identisk på begge systemene.