PNG, format for punktgrafikk i opptil 48 biters farger, med tapsfri komprimering. Formatet ble definert av W3C i 1996, og var opprinnelig tenkt som erstatning for det 8-biters GIF-formatet som Compuserve og Unisys eier. PNG ble en ISO-standard i 2003, og er ikke beheftet med verken privateierskap eller lisenskrav, men kan benyttes fritt.