PM, forkortelse for pro memoria, til erindring, til støtte for hukommelsen.