PL/1, programmeringsspråk utviklet av IBM i midten av 1960-årene for administrative og tekniske anvendelser som kjøres på mini- og stormaskiner. Et PL/1-program består av prosedyrer som kan kompileres uavhengig av hverandre. Hensikten med PL/1 var å kombinere egenskaper fra Cobol og Fortran og til slutt erstatte begge, noe som aldri skjedde.