PDFLP (Den populære demokratiske folkefronten for frigjøringen av Palestina) var navnet på DFLP (Den demokratiske folkefronten for frigjøring av Palestina)fra partiet ble stiftet i 1969 og fram ti 1974.