Péter Veres, ungarsk forfatter og politiker; i 1930-årene kjent for sine sosialkritiske fortellinger og artikler. Etter 1945 tok han aktivt del i det politiske liv, ble formann for det nasjonale bondepartiet, i en årrekke representant i nasjonalforsamlingen, 1947–48 gjenoppbyggingsminister og senere forsvarsminister. Det sentrale temaet i hans skjønnlitterære produksjon er agrarproletariatets og bøndenes liv, og de fleste av bøkene hans er selvbiografiske. Nevnes kan Landsbykronikk (1941) og Eplehaven (1954).