Péter Bornemisza, ungarsk forfatter og geistlig; en av de betydeligste skikkelser i den tidlige ungarske protestantisme, en streng samfunnskritiker som uredd refset sin tids store føydalherrer i sine skrifter, sanger og prekener.