Père Joseph, [pɛ:r ʒåzef], eg. François Le Clerc du Tremblay1577–1638, fransk politiker; kapusinermunk; arbeidet ivrig for den katolske renessanse i Frankrike og for å bedre forholdene innenfor munkeordnene. Hadde bl.a. planer om korstog mot tyrkerne. Da kardinal Richelieu ble Frankrikes ledende politiker, sluttet Père Joseph seg til ham og ble hans venn og nærmeste medarbeider. I 1625 var han fransk utsending i Roma, 1630 i Regensburg. «Den grå eminense» (tilnavnet fikk han etter kapusinernes grå ordensdrakt) var Richelieus stedfortreder når denne var syk, og har sikkert hatt stor del i hans arbeid for å organisere enhetsstaten og det kongelige enevelde. Han viste seg også villig til å se bort fra sine katolske interesser og godtok straks Richelieus forbund med protestantene (1624) mot huset Habsburg.